Tesařské práce – Střechy Baxa – Praha


Naše tesařství – pokrývačství provádí montáže střech malých i velkých rozměrů všech tvarů a krytin včetně klempířských prací od roku 1994. Máme zkušenosti nejen s opravou poškozených trámů na krovech památkově chráněných střech, ale také s výrobou a montáží krovů a krytin na rodinných domech. Střechy provádíme v Praze a okolí pro majitele nemovitostí nebo pro malé firmy.

 

Nabízíme tyto služby:


 

Tesařské práce


Krovy PrahaVýroba a montáž dřevěných krovů pro valbové, sedlové, pultové, věžové, stanové nebo vazníkové střechy. Montáž prkenného nebo palubkového záklopu. Palubkové obložení stěn, stropů a říms. Montáže i opravy atypických nebo historických krovů. Veškeré tesařské práce pro střešní konstrukce.

 

 

 Pokrývačské práce


Pokládka všech tvrdých krytin, asfaltových šipokrývačské práce Prahandelů, plastových a plechových krytin, drobné opravy, provizorní zakrývání, laťování. Montáž klempířských doplňků. Natažení folie, montáž střešních oken a ostatní klempířské práce.

 

 

 

Rekonstrukce střech


střechy PrahaOpravy poškozených částí krovů. Výroba a montáž replik. Opravy historických krovů a střech. Rekonstrukce krovů. Úpravy krovu pro půdní vestavby.

 

 

 

 


Nejběžnější typy sklonitých střech:

 

Pultové střechy


Pultová střecha má jen jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem a tři štíty (dva boční a hřebenový). Používá se především na stavby na hranici pozemku, na přístavky, na části činžovních domů přiléhající podélně k sousedním domům a v ekologické architektuře na tzv. aktivní solární domy.

 

Sedlové střechy, křížové střechy, polokřížové střechy


Sedlová střecha je historicky nejběžnější typ střechy používaný v Česku; je velmi rozšířena v řadové zástavbě rodinných i bytových domů. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Variantami jsou střecha křížová a polokřížová (vznikají pronikem dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene), používané na stavbách složitějšího půdorysu.

 

Valbové střechy


Valbová střecha se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. Pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy sedlové střechy, je to střecha valbová, pokud jsou výš, nazývá se taková střecha polovalbová . Obojí se používá u volně stojících budov obdélného půdorysu. Podobně jako sedlová může se valbami doplnit i mansardová střecha.

 

Mansardové střechy


Mansardová střecha je variantou střechy sedlové; každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Vnitřní prostor pod touto střechou se nazývá mansarda (obytné podkroví); jméno jí dal francouzský architekt François Mansart. V současné době je rozšířena tzv. falešná mansardová střecha: jedná se o střechu sedlovou, kterou doplňuje mansardový obklad na svislé stěně horního podlaží.

 

Stanové střechy


Stanová střecha (někdy též jehlanová) má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyř- nebo i víceboký jehlan. Používá se na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu.

 

Pilové střechy


Pilová nebo také šedová střecha vzniká opakováním střech pultových nebo asymetrických sedlových; používala se historicky na rozlehlých továrních halách, dílnách apod.; svislé části střechy zároveň často sloužily jako světlíky. V současnosti se dává přednost střechám z předpjatých či lepených konstrukcí.

 

Střechy věží


Střecha jehlová se strmým sklonem, na věžích kruhového půdorysu je to střecha kuželová nebo půlkuželová.
Na některých věžích a na hvězdárnách se používá střecha cibulová.
Báň je osově souměrná, často cibulovitá střecha se složitou konstrukcí krovu, používaná především na věžích kostelů
Střecha dlátková – vysoká valbová s okosenými nárožími, známá z gotických a regotizovaných věží (Staroměstské mostecké věže)
Střecha přilbová – tvar přílby, podobný zvonové, nahoře hrotitá
Střecha routová – střecha románských věží kostelů, složená z kosočtverečných ploch
Střecha zvonová – půlkulovitá s vyhnutým spodním lemem